nông sản sáng Bangkok. Cảng Bangkok có 9 cầu tàu xếp dỡ hàng rời và 2 bến Container.

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu