tránh tình trạng hàng về tới Cảng nhưng không đạt chất lượng sẽ phát sinh chi phí xuất trả.

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu