Thịt đông lạnh nhập khẩu- như bạn cũng đã biết thì mặt hàng này trước khi nhập về phải xin giấy phép kiểm dịch động vật tại Cục Thú Y.

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu