Thì Trung Quốc cũng nhằm thắc chặc quản lý và bảo vệ các sản phẩm nội địa mà chỉ cho phép nhập khẩu chính ngạch một số loại trái cây tươi từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu