Khi đã xác định hóa chất đó thuộc danh mục nào. Cụ thể ở đây là thuộc phụ lục 1

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU HÓA CHẤT MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH THAM KHẢO- NHẬP KHẨU HÓA CHẤT 2020 Thủ Tục Nhập Khẩu Hóa Chất Để hiểu rõ quy trình nhập khẩu mặt hàng hóa chất thì bạn cần tham khảo: Nghị định 113/2017/NĐ-CP: Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Luật […]

Read More

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu