công bố mỹ phẩm trước khi chính thức nhập hàng về để tránh phát sinh các chi phí lưu kho để chờ kết quả công bố

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM ( COSMETICS)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM ( COSMETICS)     Việt Nam là một thị trường mới nổi về tiêu thụ sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân, với mức tăng trưởng hàng năm dự tính khoảng 30%, và kết quả nhập khẩu trong năm 2018 cho thấy thực tế tiêu thụ của […]

Read More

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu