bạn nên nhập mẫu sản phẩm ( mẫu mà bạn muốn nhập ) về để làm tự công bố sản phẩm trước. Câu hỏi đặc ra

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NƯỚC TĂNG LỰC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NƯỚC TĂNG LỰC   Nước tăng lực nới riêng và nước ngọt nói chung đều là thực phẩm chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước và phải làm tự công bố thì mới được nhập về.Để hiểu rõ hơn về quy trình cũng như thủ tục nhập khẩu và […]

Read More

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu