Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng
15 Th11

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng

Để nhập khẩu thực phẩm chức năng, cần làm những thủ tục gì. Có đơn giản hay không và chi phí tiến hành ra sao… Đó là hàng loạt câu hỏi mà nhiều khách hàng gửi về cho mình.

Hôm nay, mình xin chia sẻ những vấn đề giải đáp cho mọi người biết khi tiến hành thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng này vào Việt Nam.

Đầu tiên về điều kiện nhập khẩu:

Thực phẩm chức năng khi nhập khẩu vào Việt Nam cần phải kiểm tra AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM. Theo luật An toàn vệ sinh thực phẩm thì tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hộ trợ, bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam cần phải kiểm tra chất lượng nhà nước.

Bộ Y tế quy định

  • Thực phẩm chức năng và sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật phải công bố hợp quy và đăng ký bản hợp quy tại Bộ Y tế trước khi đưa ra thị trường.
  • Thực phẩm chức năng và sản xuất trong nước chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm và đăng ký bản hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm tại Bộ Y tế trước khi đưa ra thị trường.

Điều này chứng tỏ muốn nhập khẩu thực phẩm chức năng thì cần phải XIN KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM và làm CHỨNG NHẬN HỢP QUY.

Đối với mặt hàng ‘Mỹ phẩm’
Theo quy định khoản một Điều 32 Quy chế quản lý mỹ phẩm Ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007QĐ- ngày 31/12/2007 của Bộ y tế thì các mỹ phẩm đã được công bố sản phẩm tại Bộ y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam), các loại mỹ phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, giá trị, không phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhập khẩu; khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược Việt Nam cấp số công bố; việc nhẩp khẩu mỹ phẩm đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam thực hiện theo lộ trình được quy định tại Điều 43 của Quy chế này.
– Đối với mặt hàng thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm chức năng và vi chất dinh dưỡng): việc nhập khẩu các mặt hàng này thực hiện theo quy định tại  Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực nhập khẩu và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể như sau.
+  Theo Điều 6 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 thì thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam phải bảo đảm các điều kiện sau:
a. Đã được cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này.
b. Có giấy xác nhận đã kiểm tra đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Đối với nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm, thời hạn sử dụng ít nhất phải còn trên hai phần ba thời gian sử dụng ghi trên nhãn kể từ thời điểm lô hàng được nhập khẩu vào Việt Nam.
c. Thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật chưa qua chế biến phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch theo  quy định của pháp luật hoặc các quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

1 Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày  07/9/2004 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhập khẩu thực phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về bảo đảm vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu và phải thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a1. Trước khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng phải đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi là cơ quan kiểm tra);
b1. Trong thời gian quy định kể từ khi hàng thực phẩm được thông quan, chủ hàng phải xuất trình nguyên trạng hàng thực phẩm cùng bộ hồ sơ hải quan đã làm thủ tục hải quan và hồ sơ, tài liệu khác theo quy định để cơ quan kiểm tra thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại đúng địa điểm mà chủ hàng đã đăng ký với cơ quan kiểm tra;
c1. Hàng thực phẩm nhập khẩu chỉ được thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và chỉ được lưu thông khi được cấp thông báo đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Hồ sơ đăng kí thủ tục bao gồm:

Các bạn cần tham khảo Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin công bố chứng nhận hợp quy :

  • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;
  • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế hoặc giấy chứng nhận tương đương của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu;
  • Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng;
  • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh có ngành, nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân;
  • xem thêm các giấy tờ cần thiết tại: http://thutucxuatnhapkhau.net/services/
  • mẫu sản phẩm muốn nhập khẩu vào Vn

Hiện tại để rút ngắn thời gian đăng kí thủ tục cũng như tránh khỏi các rắc rối rườm rà bạn có thể sử dụng dịch vụ làm thủ tục bên mình. Cam kết hoàn thành nhanh gọn và tiết kiệm chi phí cho bạn tối đa nhất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này kết hợp với mối quan hệ tốt. Mình bảo đảm sẽ mang đến sự hài lòng cho các bạn.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, hãy liên hệ với mình khi cần!

Skype: mr.hieu.logistics1
0938.24.4404
Sharing is Giving

 

, , , ,

aymithao

Mình hỗ trợ dịch vụ làm thủ tục hải quan và cước vận tải quốc tế cho các mặt hàng XNK

Comments (No Responses )

No comments yet.

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu