Thời gian làm công bố khoảng 10-15 ngày và có hiệu lực cho sản phẩm đó trong vòng 5 năm

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MỸ PHẨM 2020

Thủ Tục Nhập Khẩu Mỹ Phẩm Tổng quan về nhập khẩu mỹ phẩm Việt Nam là một thị trường mới nổi về tiêu thụ sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân, với mức tăng trưởng hàng năm dự tính khoảng 30%. Và kết quả nhập khẩu trong năm 2018 cho thấy thực tế […]

Read More

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu