Mặt hàng vải không nằm trong danh mục quản lý chất lượng hay nhập khẩu có điều kiện nên chỉ cần khi hàng về tiến hành nộp hồ sơ hải quan.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẢI, SỢI TỪ TRUNG QUỐC

THỦ TỤC NHẬP KHẨU VẢI Đối với các mặt hàng là nguyên phụ liệu may mặt như: vải, sợi…hiện nay phần lớn đều nhập từ Trung Quốc về. với sản lương ngày một tăng nhằm phục vụ cho sản xuất trong nước hoặc sản xuất gia công. Về thủ tục hải quan nhập khẩu vải […]

Read More

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu