Hồ sơ nộp lên Trung tâm. Thời gian test mẫu là 1-3 ngày tùy từng mặt hàng mà bạn muốn test. Nếu sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn thì sẽ cấp chứng thư cho bạn. Dựa vào chứng thư đã được cấp

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu