THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÈN LED

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÈN LED  Quy trình thực hiện  trước khi bắt đầu thực hiện quy tình , chúng ta sẽ tìm hiểu về đèn LED trước  , sau đó sẽ tới quy trình nhập khảu như sau.  Bước 1 : kiểm tra HS code của hàng  Bước 2 : Kiểm tra hiệu suất […]

Read More
THỦ TỤC NHẬP KHẨU DỪA KHÔ ĐÃ BÓC VỎ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DỪA KHÔ ĐÃ BÓC VỎ  Tổng quan về quy trình nhập khẩu dừa khô làm nguyên liệu sản xuất. Quy trình tổng quát như sau: Bước 1: Đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu  Bước 2: Lấy mẫu kiểm dịch thực vật nhập khẩu  Bước 3. Làm hồ sơ thông […]

Read More
THỦ TỤC NHẬP KHẨU DẦU THỰC VẬT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DẦU THỰC VẬT Tổng quan các bước nhập khẩu dầu thực vật, dầu cọ, đầu hướng dương Quy Trình – Thủ Tục Nhập Khẩu Dầu Thực Vật Dầu Cọ Dầu Hướng Dương Bước 1: Làm tự công bố tại ban an toàn thực phẩm địa phương Bước 2: cho hàng về […]

Read More
THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP KHÔNG GỈ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP KHÔNG GỈ Tổng quan các bước nhập khẩu Bước 1: Kiểm tra và áp mã HS để biết được thép của bạn có nằm trong phụ lục cần phải kiểm tra chất lượng không. Bước 2.1 : Nếu thép bạn không nằm trong danh mục hàng phải kiểm tra chất […]

Read More
THỦ TỤC NHẬP KHẨU NƯỚC TĂNG LỰC 

THỦ TỤC NHẬP KHẨU NƯỚC TĂNG LỰC Nước tăng ngọt, nước có ga, các loại nước tăng lực nói chung đều là thực phẩm chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước và phải làm tự công bố thì mới được nhập về -Thủ Tục Nhập Khẩu Nước Ngọt Để hiểu rõ hơn về […]

Read More

HỖ TRỢ THỦ TỤC HẢI VÀ VẬN CHUYỂN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU - Design by thủ tục xuất nhập khẩu